ติดต่อพระอาจารย์วิทยากร/ทีมงาน

พระมหาอำคา วรปัญโญ, ดร. 
จำพรรษา วัดป่าศรีสำราญ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 091-349-6467
ยูทูป : คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD) 

ศูนย์ติดต่อประสานงานภาคอีสาน
คุณจำเนียร ตัณฑจรรยา 
อดีตหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทร : 087-993-5360

ศูนย์ติดต่อประสานงานภาคเหนือ
คุณถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โทร : 089-191-1976


moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×